Malå Borr & Fastighetsservice AB

Västerbottens län

Information

Malå Borr & Fastighetsservice AB hittar ni ett Västerbottens län som inte är som andra län. I Västerbottens län hittar ni Malå som är den kommunen där Malå Borr & Fastighetsservice AB finns. I Malå så finns det många olika Aktiebolag och i Västerbottens län så finns det ännu fler Aktiebolag. Malå Borr & Fastighetsservice AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Malå Borr & Fastighetsservice AB har haft sedan 2002-11-07. Malå Borr & Fastighetsservice AB har funnits sedan och 2002-11-28 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Malå Borr & Fastighetsservice AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Lingonstigen 9, 930 70, Malå men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-3390517.

Malå arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västerbottens län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Malå Borr & Fastighetsservice AB Privat, ej börsnoterat.

Malå Borr & Fastighetsservice AB har idag 556633-1996 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Malå Borr & Fastighetsservice AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper, betonghåltagning, försäljning och uthyrning av maskiner inom byggnadsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Malå Borr & Fastighetsservice AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Cederlund, Fred Örjan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Marklund, Karin Ingrid Birgitta som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lundkvist, Berit Gullan Yvonne som är född 1947 och har titeln Revisor, Gustafsson, Eva Maria som är född 1964 och har titeln Revisorssuppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.