Malåbostaden AB

Västerbottens län

Information

I Malå finns det ett Aktiebolag som heter Malåbostaden AB. Det finns flera bolag som liknar Malåbostaden AB i Västerbottens län. Malå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Malåbostaden AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västerbottens län.

Sedan 1991-06-24 så har Malåbostaden AB varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Malåbostaden AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Malå.

Vill man komma i kontakt med Malåbostaden AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Storg. 13, 930 70, Malå. Vi ni istället prata med Malåbostaden AB så kan ni göra det på 0953-14195.

Bolaget skall inom Malå kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter, bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Juting, Karl Bertil som är född 1953 och har titeln Extern VD, Sandström, Berit Johanna som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bergqvist, Olof Tomas som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, From, Kurt Sture Reinhold som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Östen som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikström, Klas Göran som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotConradzon, Ernst Erik som är född 1959 och har titeln Suppleant, Gradin, Carl-Eric som är född 1955 och har titeln Suppleant, Oskarsson, Ulf Robert som är född 1963 och har titeln SuppleantPersson, Eva Ulla-Britt som är född 1965 och har titeln SuppleantÖhman, Axel Lennart som är född 1942 och har titeln SuppleantFärnstrand, Anders Georg som är född 1955 och har titeln RevisorOrregård, Erik Magnus som är född 1966 och har titeln RevisorssuppleantEklund, Bert Oliver som är född 1938 och har titeln LekmannarevisorForsell, Klas Göran som är född 1934 och har titeln LekmannarevisorHolmström, Karl Jerry som är född 1939 och har titeln LekmannarevisorSalomonsson, Bert Artur Johnny som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorStenberg, Märta Ann-Mari som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergqvist, Olof Tomas -Juting, Karl Bertil -Sandström, Berit Johanna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Malåbostaden AB har 556428-1466 som sitt organisationsnummer.